Biura informacji gospodarczej: czym są i z jakim długiem do nich trafiamy?

Każdy, kto posiada zobowiązania finansowe (bankowe i pożyczkowe, a także obligatoryjne – np. rachunki, czynsz, ubezpieczenie), powinien dokonywać stosownych opłat w określonych terminach. Niestosowanie się do tych zasad może skutkować trafieniem do biura informacji gospodarczej, czyli do bazy dłużników. O najpopularniejszych bazach w Polsce opowiada Rafał Tomkowicz, Redaktor Naczelny Loan Magazine.

3 główne bazy dłużników w Polsce to:

 • Krajowy Rejestr Długów (KRD)
 • Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Jako dłużnik, można figurować w każdej z tych baz osobno, ale można pojawić się także we wszystkich jednocześnie.

Czym charakteryzują się poszczególne bazy?

Krajowy Rejestr Długów to pierwsze w Polsce i działające najdłużej, bo nieprzerwanie od 15 lat, biuro informacji gospodarczej. Dane, które zbiera dotyczą konsumentów, wierzycieli i firm prywatnych. Z KRD można pozyskać informację o ich sytuacji finansowej. Oczywiście obejmuje to zarówno zadłużenia, jak i terminowe wywiązywanie się ze spłat.

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor – w tej bazie można znaleźć informacje o zadłużeniach konsumentów i przedsiębiorców. Ściśle współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej oraz Związkiem Banków Polskich, dlatego też dane z tych baz są uwzględniane w raportach BIG InfoMonitor.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – należy do Grupy Kapitałowej KRUK. Biuro zajmuje się przyjmowaniem, gromadzeniem i udostępnianiem informacji gospodarczych wszystkim współpracującym z nim podmiotom. W bazie znaleźć można dane (zarówno pozytywne, jaki negatywne) o zobowiązaniach Polskich konsumentów i działalności gospodarczych.

W jakich sytuacjach trafia się do BIG?

Wpisu do któregokolwiek biura informacji gospodarczej może dokonać każdy wierzyciel – firma lub osoba prywatna. Do bazy dłużników trafić można także poprzez zaległości w uregulowaniu następujących płatności:

 • Ubezpieczenie samochodu, nieruchomości,
 • Abonament telefoniczny,
 • Czynsz,
 • Rachunki za wodę, prąd, gaz,
 • Rachunki za telewizję czy Internet,
 • Mandaty,

Jednak, aby wierzyciel mógł dokonać wpisu do bazy dłużników, musi spełnić kilka niezbędnych warunków:

 • Długość zadłużenia: min. 60 dni,
 • kwota zadłużenia: 500 zł dla firmy i działalności gospodarczej, 200 zł dla konsumenta,
 • Powiadomienie dłużnika listem poleconym o zamiarze wpisania go do konkretnej bazy.

 

Regulacja zobowiązań = usunięcie z bazy dłużników

W momencie, gdy zobowiązania, poprzez które trafiliśmy do BIG, zostaną uregulowane, podmiot dokonujący wpisu ma obowiązek usunąć dane pod groźbą sankcji ustawowych. Dane te mogą być jednak przechowywane w archiwum maksymalnie do 10 lat.

Bardzo istotne jest to, że biura informacji gospodarczej udostępniają nie tylko dane negatywne, ale także te pozytywne, czyli mówiące o terminowych spłatach zobowiązań przez osoby lub firmy. Stawia je to w dobrym świetle i dowodzi ich rzetelności podczas współpracy z firmami lub instytucjami finansowymi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.