Kredyt w banku vs pożyczka w firmie

Kredyt w banku vs pożyczka w firmie

Bank czy firma pożyczkowa?

W pewnym sensie są dla siebie konkurencją. Różnią się jednak znacząco pod względem formy działalności, oferty, a także kontroli, której podlegają. Jaka jest różnica pomiędzy bankami a firmami pożyczkowymi i jaki to ma wpływ na klienta?

Zasadniczą różnicą między instytucjami jest forma nadzoru. Banki podlegają bezpośredniej kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, która wydaje licencje umożliwiające rozpoczęcie działalności bankowej, a także określa wymagania dotyczące zasad funkcjonowania instytucji. Działalność banków regulowana jest również przez prawo bankowe.Instytucje bankowe mają możliwość gromadzenia pieniędzy swoich klientów – na kontach czy lokatach. Udzielają także kredytów z środków powierzonych im przez konsumentów. Oprocentowanie kredytów jest wyższe niż oprocentowanie lokat i to głównie dzięki tej różnicy banki zarabiają. Działalność bankowa jest także objęta Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, który zapewnia klientowi zwrot pieniędzy powierzonych instytucji w razie ewentualnego bankructwa banku.

Firmy pożyczkowe nie są kontrolowane przez KNF. Ich działalność natomiast musi być zgodna z ustawą o kredycie konsumenckim, a także ustawą antylichwiarską. Pożyczki udzielane przez firmy pożyczkowe pochodzą z ich własnych środków – nie narażają więc one na ryzyko pieniędzy klientów. Z tego też powodu podlegają innej formie kontroli państwa.

Kredyt a pożyczka

Kredyt i pożyczka to pojęcia często błędnie rozumiane jako ten sam produkt. Tymczasem kredytem określa się tylko i wyłącznie środki finansowe pożyczane przez banki swoim klientom. Pożyczka to pojęcie szersze – może oznaczać pieniądze przekazane przez firmę, ale również znajomego czy członka rodziny. Najważniejszą jej cechą jest to, że musi pochodzić z własnych środków osoby czy instytucji jej udzielającej. Obowiązkowym elementem umowy z bankiem jest cel, na który przeznaczone będą środki finansowe. Pożyczkodawców natomiast ta kwestia zupełnie nie interesuje.Banki dają możliwość pożyczenia znacznie większej kwoty niż firmy pożyczkowe, w których zazwyczaj górnym limitem jest około kilku tysięcy złotych. Z tego też powodu zaciągnięcie kredytu wiąże się z większą liczbą formalności i dłuższym okresem oczekiwania. Znaczna różnica jest także w oprocentowaniu kredytu i pożyczki. Oferta bankowa jest pod tym względem korzystniejsza dla klienta.

Cena szybkości

Firmy pożyczkowe pożyczają znacznie mniejsze kwoty – robią to za to dużo szybciej. Wiele z nich umożliwia już skorzystanie ze swoich usług przez Internet, za pomocą krótkiego formularza umieszczonego na stronie internetowej. Dla potwierdzenia wiarygodności osoba zaciągająca pożyczkę często musi przelać na kontro firmy symboliczną kwotę, np. 1 grosz. Firmy pożyczkowe są też mniej rygorystyczne przy ocenie klientów – sprawdzają jednak ich historię kredytową w dostępnych bazach dłużników.

Bezpieczeństwo banku, oferta firmy pożyczkowej

Na rynku znajdziemy także instytucje bankowe, które posiadają ofertę tożsamą do firm pożyczkowych. Przykłady takich organizacji możemy znaleźć w ofercie naziemnej Operatora Bankowego Fines, który oferuje pożyczki i kredyty bankowe w swoich biurach. Już niedługo takie same możliwości będzie dawała nam Centralna Platforma Finansowa Finaf.pl, gdzie już dziś możemy złożyć wniosek o pożyczkę online. Platforma łączy więc bezpieczeństwo instytucji bankowej z szybkością i elastycznością firmy pożyczkowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.